Personale

Humlehavens personalegruppe er sammensat af flere forskellige faggrupper. Se hvilke i følgende afsnit:

Der er 35 fastansatte medarbejdere på Humlehaven. Vi yder i fællesskab støtte og omsorg fysisk, psykisk, socialt og kulturelt.
Den blandede personalesammensætning giver et godt tværfagligt samarbejde og er med til at løfte det faglige niveau.

Vi tilstræber at tilrettelægge plejen og omsorgen ud fra den enkelte beboers ønsker og behov.

Vi har følgende faggrupper:

 

- Social- og sundhedshjælpere

- Social- og sundhedsassistenter

- Sygeplejersker

- Husassistenter

Vi er gode til at lytte, skabe kontakt og udvise tillid. Derudover er vi i besiddelse af en god og sund humor, som plejer at smitte af på omgivelserne.

Uddannelse

Vi er uddannelsessted for social- og sundhedsuddannelserne. 

Ind imellem har vi også sygeplejersker i praktik.

Herudover tager vi lejlighedsvis imod praktikanter, der vil afprøve, om de vil uddannes inden for ældreområdet/sundhedssektoren. 

Vi har lejlighedsvis personale i jobprøvning.

Vi udvikler os gennem relevante kurser og foredrag, samt benytter os af hinandens ressourcer.