Når du skal flytte

Ved indflytning på plejehjem skal du selv sørge for at flytte folkeregisteradresse og melde flytning til PostNord

Folkeregisteradresse og adresseændring hos PostNord

Vi henviser til borger.dk hvor du kan finde svar

Skift af læge

Du har i forbindelse med indflytning mulighed for at skifte læge 

Læs mere om valg af ny læge

Boligstøtte

Du er selv forpligtiget til at søge boligstøtte - dette kan vi på Humlehaven ikke være behjælpelige med. 

Læs mere om boligstøtte på borger.dk eller kontakt Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63