Kontaktpersonordning

Ved indflytning på Humlehaven vil du få en kontaktperson tildelt

På Humlehaven vægter vi samarbejdet mellem beboer, pårørende og personale højt. Der vil ved indflytning derfor blive tildelt en kontaktperson til den enkelte beboer. 

Det vil være denne kontaktperson, der har den primære kontakt med beboeren og især de pårørende. Man vil med kontaktpersonen kunne aftale hvordan kontakten skal foregå.