Kost

Køkkenet tilbereder dagligt maden fra bunden. Maden kan duftes i hele huset lige fra morgenstund af.

Særlige hensyn

Har du fx. diabetes, allergier eller andet (fx behov for blød kost eller gratinkost), som vi skal være opmærksomme på, kan køkkenet tilgodese dette i deres madlavning - de skal bare vide det.

Som institution har vi dog visse regler i forhold til maden vi skal opfylde.

Ergoterapeuter

På Humlehaven samarbejder vi med kommunens ergoterapeuter i forhold til spisevurdering i tilfælde hvor beboeren oplever problemer med at spise normal kost.

Fødselsdage

Idet vi, på Humlehaven, har eget køkken, vil det være muligt at ønske noget bestemt at spise på sin fødselsdag. Køkkenet skal selvfølgelig godkende dette, og det vil være hele huset, der får denne menu serveret.

Menuplaner

Køkkenet udarbejder for hver måned en menuplan. Ret til ændringer forbeholdes.

Priser

Det vil som pårørende og besøgende i huset være muligt at købe kaffe, kage, varm og kold mad. 

Der henvises til køkkenet for priser.

Åbningstider

Køkkenet vil for husets beboere dagligt være åbent fra 07.00-18.00